Iskanje

Povabilo

Vse, ki organizirate dogodke ali ste na njih bili, vabimo k sodelovanju pri oblikovanju Šentjanž.si. Svoje prispevke in fotografije pošljete na info@sentjanz.si ali petri.majcen@siol.net in z veseljem jih bomo objavili. Hvala.

FB prijatelji

P1050242
P1050242
Občni zbor Društva rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž

Tudi naše društvo je v petek,22.2.2013 ob 19.00 uri, v kulturni dvorani v Šentjanžu pričelo z Občnim zborom. Predsednik društva je pozdravil vse prisotne in v uvod v OZ Joži prebere zahvalno pismo staršev Blaža, njegov spomin počastimo z minuto molka.

Predlaga izvolitev organov Občnega zbora, Vinko, kot vsako leto preveri prisotnost članov. Kljub slabim zimskim razmeram se je zbralo 28 članov od 42. Poročila so podali predsednik Boštjan,vidno zadovoljen, saj smo uspešno opravili vse naloge, ki smo si jih zadali,stotnik konjenice Franci  pove, da smo sodelovali na različnih pohodih in prireditvah med katerimi sta najbolj odmevna tridnevni pohod po mejah občine Sevnica in Krekov pohod,udeležujemo pa se tudi tekmovanj kjer naši člani segajo po najvišjih mestih. Blagajničarka Andreja prebere finančno poročilo in se zahvali članom  in nečlanom za vsakršno pomoč pri projektih, ki zahtevajo veliko truda, časa materialnih in tudi lastnih finančnih sredstev. Poročilo nadzornega odbora potrjuje odlično delo Izvršnega odbora in pri pregledu poslovanja niso zaznali nobenih nepravilnosti. Disciplinska komisija se ni v preteklem letu nikoli sestala, ker ni bilo kršitev nalog ali obveznosti, vsi člani so spoštovali kodeks etike Krekove konjenice.

Novi izzivi nas čakajo v letnem planu za leto 2013 in verjamemo, da ga bomo opravili,saj člani društva delujemo enotno. Skromen finančni načrt pa bomo poskusili obogatiti po naših najboljših močeh.

S spominsko plaketo smo se zahvalili Potokar Marjanu za 10-letno delo v društvu,PGD Šentjanž za njihovo nesebično pomoč pri vseh naših projektih ter gospodu župniku za vse blagoslove, ki nas varno pripeljejo nazaj domov. V svojo sredino smo sprejeli tudi dva nova člana.

Večer smo zaključili ob prijetnem kramljanju,izmenjavanju izkušenj s sosednimi konjenicami, seveda pa brez dobre kapljice in obložene mize ni šlo.

Brigita Blas

temperatura

Šentjanž

Trenutna temperatura zraka v Šentjanžu

Birna vas

Trenutna temperatura zraka v Birni vasi pri Šentjanžu

Slika v živo

Šentjanž v živo

LOGO I FEEL SLOVENIA

 

logo TZS

 

Logo QRA

Lepote Šentjanža

spominsko_obelezje_v_murncah.jpg

www.sentjanz.si

Copyright © 2020. Vse pravice pridržane.